CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA MoonMoon Store

Cập nhật vào ngày 01 tháng 01 năm 2022

Chúng tôi tại MoonMooN Store tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách thức trong đó chúng tôi (“chúng tôi”, “MoonMooN Store” hoặc “chúng tôi”) thu thập thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi xử lý nó, phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn một trải nghiệm mua sắm.

MoonMooN Store biết rằng bạn quan tâm đến cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và chia sẻ, và chúng tôi rất nghiêm túc trong bảo mật.

Chính sách này áp dụng cho các tương tác của chúng tôi với bạn, trong đó chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân (như mô tả bên dưới), cho dù trực tiếp tại cửa hàng của chúng tôi, qua điện thoại hoặc các phương tiện khác thông qua dịch vụ khách hàng của chúng tôi, cũng như thông qua việc bạn sử dụng trang web daunong.com và các phiên bản đồng thương hiệu của trang web nằm daunong.com. Bởi vì chúng tôi thu thập một số loại thông tin nhất định về người dùng của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn hiểu thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi thu thập thông tin đó, thông tin đó được sử dụng như thế nào, bạn có thể tham khảo thông tin đó như thế nào và bạn có thể kiểm soát việc tiết lộ thông tin đó của chúng tôi.

Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mua sản phẩm trên Trang web của chúng tôi, đăng trên bảng tin của chúng tôi trong các mạng xã hội hoặc các cuộc trò chuyện trực tuyến và thực hiện các bài gửi khác tới Trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các thông lệ và chính sách được nêu trong Chính sách quyền riêng tư hiện hành và

Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Bạn nên xem lại Chính sách này mỗi khi bạn cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi để chắc chắn rằng bạn đồng ý với nó. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi với Thông tin Cá nhân hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi.

 1. MoonMooN LÀ AI?

Đối với các mục đích của Chính sách này, daunong.com (hoạt động kinh doanh với tư cách là MoonMooN Store) và bao gồm bất kỳ các chi nhánh hoặc công ty con của các cửa hàng được liệt kê ở trên.

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Thông tin Cá nhân là thông tin đề cập đến một cá nhân cụ thể và được ghi lại dưới mọi hình thức. Thông tin cá nhân bao gồm những thứ như tên, họ, thanh toán của bạn

địa chỉ, địa chỉ email và bưu điện, số điện thoại và dữ liệu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ,…

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin cá nhân có thể được thu thập trong các cửa hàng của chúng tôi. Nó cũng có thể được thu thập trực tuyến khi bạn tự nguyện đăng ký với chúng tôi hoặc cập nhật hồ sơ hiện có của bạn với chúng tôi, nhận danh mục, bản tin hoặc email, sử dụng các dịch vụ khách hàng của chúng tôi, trả lời các cuộc khảo sát, tham gia các cuộc thi hoặc các cơ hội quảng cáo và khi bạn đăng trên bảng tin mạng xã hội của chúng tôi, trò chuyện trực tuyến hoặc thực hiện các đệ trình khác đến Trang web của chúng tôi.

Nếu bạn chọn gửi e-mail từ Trang web của chúng tôi cho người khác hoặc nếu bạn mua một món quà cho một người khác trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thu thập Thông tin Cá nhân của người đó.

Trang web của chúng tôi được dành cho người lớn sử dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Cá nhân nào Thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Những người dưới 13 tuổi không nên sử dụng trang web hoặc cung cấp cho MoonMooN Store bất kỳ Thông tin Cá nhân nào.

 1. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THU THẬP

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân trong nỗ lực cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn, để liên lạc với bạn về các sản phẩm, chương trình khuyến mãi hoặc cuộc thi của chúng tôi, nếu có, để bảo vệ bạn và chúng tôi khỏi sai sót và gian lận, xử lý các yêu cầu hoặc đơn đặt hàng của bạn và theo dõi và phân tích các giao dịch mua, giao dịch, mô hình mua sắm, hoạt động tài khoản, lịch sử thanh toán của bạn, để đánh giá mức độ tín nhiệm của bạn và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng ta có thể cũng sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn, để giúp chúng tôi nhắm mục tiêu các sản phẩm cụ thể cho bạn, và để giúp chúng tôi phát triển và cải thiện Trang web của mình và điều chỉnh nó cho phù hợp với sở thích của bạn. Cuối cùng, chúng tôi có thể sử dụng thông tin để thực hiện các cuộc khảo sát và phân tích cho nghiên cứu, thống kê và sản phẩm mục đích phát triển và đạt được các mục đích khác, tùy từng thời điểm, có thể được pháp luật cho phép.

 1. SỰ ĐỒNG Ý

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi bạn biết và đồng ý, bao gồm cả những điều được nêu trong Chính sách, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc cho phép. Sự đồng ý có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản, rõ ràng hoặc ngụ ý. Sự đồng ý ngụ ý đạt được theo một số cách, bao gồm cả khi mối quan hệ khách hàng đã tồn tại, sự đồng ý rõ ràng đã được đưa ra trước đó hoặc mục đích của việc sử dụng Thông tin cá nhân là rõ ràng một cách hợp lý đối với bạn. MoonMooN Store là một phần của mạng lưới các nhà bán lẻ cung cấp sự kết hợp độc đáo của các sản phẩm. Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn trong nhóm công ty MoonMooN Store để chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ, phần thưởng và ưu đãi đặc biệt mà bạn có thể được hưởng. Các thông báo này có thể được gửi cho bạn qua thư bưu điện, e-mail, điện thoại, tin nhắn văn bản, thiết bị quay số tự động thông báo hoặc hình thức phương tiện điện tử khác bằng cách sử dụng thông tin liên hệ mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân của bạn bên ngoài nhóm công ty MoonMooN Store cho các tổ chức đáng tin cậy có thể hỗ trợ chúng tôi phục vụ bạn. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi yêu cầu tổ chức đó bảo vệ thông tin theo cách nhất quán với Chính sách này. Bạn có thể thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, khi có thông báo hợp lý, tùy thuộc vào các giới hạn hợp đồng hoặc pháp lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những tác động của việc làm đó. Để sửa đổi sự đồng ý của bạn, hãy tham khảo phần Liên hệ với chúng tôi bên dưới. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân về một người khác, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết từ người đó để cho phép chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân đó như được quy định trong Chính sách này. Nếu bạn chọn kiểm tra tùy chọn lưu trữ DỮ LIỆU THANH TOÁN của mình (tức là dữ liệu thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ), bạn cho phép chúng tôi xử lý và lưu trữ dữ liệu được chỉ định là cần thiết để kích hoạt và phát triển. Mã-Xác minh thẻ-Giá trị-Mã (CVV) sẽ chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch mua đang diễn ra và sẽ không được lưu trữ hoặc xử lý sau đó như một phần của DỮ LIỆU THANH TOÁN của bạn.

Việc bạn đồng ý cho chúng tôi kích hoạt chức năng này, cho phép dữ liệu của bạn xuất hiện tự động được điền vào các giao dịch mua tiếp theo trên trang web này, vì vậy bạn sẽ không cần phải nhập dữ liệu vào mỗi quy trình mới và sự đồng ý đó sẽ có giá trị và hiệu lực cho các giao dịch mua tiếp theo.

Bạn có thể thay đổi DỮ LIỆU THANH TOÁN và thu hồi sự đồng ý xử lý và lưu trữ bất kỳ lúc nào thông qua phần Tài khoản của tôi – Dữ liệu Thanh toán. MoonMooN Store lưu trữ và truyền dữ liệu thẻ của bạn theo các tiêu chuẩn chính về bảo mật và an toàn của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, tuân thủ Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS). Khi sử dụng chức năng này, bạn có thể yêu cầu thay đổi mật khẩu vì lý do bảo mật. Hãy nhớ rằng sự an toàn khi sử dụng trang web cũng phụ thuộc vào việc sử dụng đúng cách và bảo vệ một số khóa / mật khẩu bí mật.

 1. GIỚI HẠN SỬ DỤNG, CÔNG BỐ VÀ CHO THUÊ

Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc tiết lộ cho các mục đích khác với mục đích được thu thập, trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật. Nó sẽ chỉ được giữ lại chừng nào cần thiết cho những mục đích đó hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Nếu bạn gửi email từ Trang web của chúng tôi cho người khác hoặc nếu bạn mua thẻ quà tặng cho người khác trên Trang web của chúng tôi, Thông tin Cá nhân của người đó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gửi cho người đó email hoặc chuyển quà thẻ cho người đó và cho các vấn đề kỹ thuật, truy vấn và các vấn đề dịch vụ khách hàng liên quan.

 1. CHÍNH XÁC

Chúng tôi sẽ giữ Thông tin Cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật khi cần thiết và hợp lý cho các mục đích được sử dụng. Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi có trong hồ sơ để xem xét và sửa đổi thông tin, nếu thích hợp.

 1. AN TOÀN VÀ KHẢ NĂNG KẾ TOÁN

Chúng tôi sẽ bảo vệ Thông tin Cá nhân bằng các biện pháp bảo mật phù hợp với mức độ nhạy cảm của thông tin, bao gồm thông qua việc sử dụng các biện pháp sau:

(i) các biện pháp bảo mật vật lý, chẳng hạn như các phương tiện truy cập bị hạn chế và xử lý Thông tin Cá nhân một cách thích hợp

(ii) các biện pháp bảo mật điện tử, chẳng hạn như bảo vệ bằng mật khẩu, để truy cập Thông tin Cá nhân được vi tính hóa. Chúng tôi chịu trách nhiệm về Thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm bất kỳ Thông tin cá nhân nào được chuyển cho bên thứ ba để xử lý, lưu trữ hoặc các mục đích khác. Khi chúng tôi sử dụng các bên thứ ba đáng tin cậy để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng như thực hiện đơn đặt hàng, giao gói hàng, xử lý thanh toán bằng thẻ hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng, các phương tiện hợp đồng hoặc thích hợp khác được sử dụng để đảm bảo các bên thứ ba đó tuân thủ Chính sách này và tất cả các phương tiện áp dụng luật riêng tư. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà bạn chia sẻ hoặc đăng trên bảng tin, phòng trò chuyện của chúng tôi hoặc bằng cách gửi khác đến các không gian công cộng của Trang web của chúng tôi. Đây là những khu vực công cộng và có thể được tư vấn hoặc xem bởi bất kỳ ai truy cập vào các phần này của Trang web của chúng tôi và như vậy, nằm ngoài Chính sách này.

 1. MỞ RỘNG VÀ TRUY CẬP CÁ NHÂN

Chính sách này và mọi thông tin liên quan luôn có sẵn trên Trang web của chúng tôi, www.daunong.com theo Chính sách Bảo mật, hoặc theo yêu cầu. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự tồn tại, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn, đồng thời cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin đó. Bạn có quyền thách thức tính chính xác và đầy đủ của thông tin của bạn và sửa đổi nó khi thích hợp.

 1. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Đối với bất kỳ điều gì liên quan đến Chính sách này, bao gồm câu hỏi, nhận xét hoặc rút lại sự đồng ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau:

E-mail: DauCayBuaSingapore@gmail.com

Chúng tôi sẽ thông báo cho những cá nhân có thắc mắc hoặc khiếu nại về yêu cầu của chúng tôi hoặc thủ tục khiếu nại, nếu có. Nếu khiếu nại được chứng minh là có cơ sở, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm, nếu cần, sửa đổi các chính sách và thông lệ của chúng tôi.

 1. COOKIES AND WEB BEACONS

Cookie là các tệp văn bản nhỏ tự nhúng vào ổ cứng của bạn từ một số trang của Trang web. Cookie vô hại theo nghĩa là chúng không thể trích xuất bất kỳ thông tin nào từ ổ cứng của bạn, nơi bạn có toàn quyền kiểm soát. Chúng tôi sử dụng cookie để xác định lưu lượng truy cập trang web, chuyển tải thông tin hữu ích về sở thích của bạn và để cá nhân hóa bất kỳ lượt truy cập nào trong tương lai mà bạn thực hiện vào Trang web.

Cookie không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn một cách có hệ thống và bạn có thể chọn ngừng nhận cookie bất kỳ lúc nào bằng cách chỉ cần sửa đổi cấu hình trình duyệt của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng đèn hiệu Web là những chuỗi mã nhỏ được đặt trong một trang web hoặc trong một thông điệp e-mail. Đôi khi chúng được gọi là “ảnh GIF rõ ràng” (Định dạng trao đổi đồ họa) hoặc “thẻ pixel”.

Khi bạn truy cập một trang cụ thể, báo hiệu web thông báo cho chúng tôi về lượt truy cập của bạn. Vì báo hiệu web được sử dụng kết hợp với cookie, nếu bạn tắt cookie, báo hiệu web sẽ chỉ phát hiện một lượt truy cập Trang web ẩn danh. Khi được sử dụng trong email, báo hiệu web cho phép chúng tôi biết liệu bạn đã nhận được email đó chưa.

 1. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web không phải của chúng tôi hoặc bên ngoài nhóm MoonMooN Store. Các trang web đó có thể có chính sách bảo mật của riêng họ, hoặc không có chính sách bảo mật nào cả. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web đó và chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết này để tạo sự thuận tiện cho khách truy cập vào Trang web của chúng tôi. Các trang web này có thể gửi cookie của riêng họ cho bạn và có thể thu thập thông tin và sử dụng thông tin theo cách không phù hợp với Chính sách này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào trước khi cung cấp cho bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của họ bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung xuất hiện trên các trang web này hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của chúng, cũng như không được ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc đề xuất các trang web đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cung cấp.